Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
 1. Introducere

Acești „Termeni și condiții” descriși pe această pagină web stabilesc regulile de gestionare a utilizării acestui site web. Acești „Termeni” vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către orice vizitator a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord și acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești „Termeni și condiții” vă rugăm să nu utilizați acest site.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl deținem, în conformitate cu acești Termeni, SC MELODY SRL  și / sau proprietarii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute pe acest site.

Materialul conținut în acest site web se va utiliza cu licență limitată numai în scopul vizualizării.

 1. Restricții

Vă este interzis în mod special fiecare din cele de mai jos

 • publicarea oricăror materiale de pe acest site Web în orice alt mijloc de comunicare;
 • vânzarea, sublicențiere și / sau comercializarea în orice alt mod a oricăror materiale conținute pe acest site web;
 • realizarea și / sau afișarea publică a materialelor conținut de acest site;
 • utilizarea acestui site într-un mod ce este sau poate fi dăunător siteului;
 • utilizarea acestui site în orice mod care influențează accesul altor utilizatori la acest site;
 • utilizarea acestui site contrar legilor și reglementărilor în vigoare într-un fel ce poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
 • exploatarea de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site;
 • utilizarea acestui site pentru a se angaja în orice activitate de publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site sunt restricționate de accesul dvs. și SC MELODY SRL poate restricționa în continuare accesul dvs. în orice zonă a acestui site, oricând, în mod discreționar. Orice ID utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site Web sunt confidențiale și sunteți obligat să păstrați și confidențialitatea.

 1. Conținutul site-ului

În „Termenii și condițiile” ale acestui site web, „Conținutul” va reprezenta orice text, orice material audio, video, imagini sau alte materiale care sunt afișate pe acest site. Prin afișarea Conținutului, i se acordă firmei SC MELODY SRL o licență neexclusivă, irevocabilă, pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui „conținutul” în orice media.

Conținutul trebuie să fie propriu și nu trebuie să încalce drepturile unor terțe părți. SC MELODY SRL își rezervă dreptul de a înlătura „conținut” de pe acest site, în orice moment, fără notificare.

 1. Nu există garanții

Acest site este furnizat „ca atare”, cu toate defectele, iar SC MELODY SRL nu exprimă niciun fel de garanții, de orice fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca fiind o recomandare.

 1. Limitarea răspunderii

SC MELODY SRL și niciunul dintre directorii ori angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru niciun element care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către terțe persoane a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. SC MELODY SRL, inclusiv directorii și angajații săi, nu este răspunzătoare pentru nici o răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau în vreun fel legată de utilizarea de către terțe persoane a acestui site web.

 1. Despăgubiri

Prin prezenta, sunteți obligați să despăgubiți SC MELODY SRL pentru orice daune și cheltuieli apărute în vre-un fel în legătură cu încălcarea oricăror prevederi ale acestor „Termeni și Condiții”.

 1. Anulabilitate

Dacă orice prevedere a acestor „Termeni” se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

 1. Variația termenilor

SC MELODY SRL are permisiunea de a revizui acești „Termeni” în orice moment în măsura în care consideră potrivit, și este de așteptat să se revizuiască acești „Termeni” în mod regulat.

 1. Atribuirea

SC MELODY SRL are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor „Termeni și Condiții” fără nici o notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile SC MELODY SRL, în conformitate cu acești „Termeni”.

 1. Întregul acord

Acești „Termeni și condiții” constituie întregul acord între SC MELODY SRL si dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui website și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

 1. Jurisdicția și legea aplicabilă

Acești „Termeni și Condiții” vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Statului Român și vă veți supune jurisdicției a instanțelor din România, pentru soluționarea oricăror litigii.