Reguli de confidențialitate

Acest site este conform cu GDPR – Regulamentul 679/2016/EU.

gdpr

CONFIDENȚIALITATEA

Colectarea datelor cu caracter personal pe acest site se face cu respectarea Regulamentului 679/2016/EU. Astfel pentru a putea livra digital datele programarilor on-line avem nevoie de adresa de poștă electronică și numărul de telefon. Prelucrarea se face automatizat și sistemul comunică direct prin eMail și/sau SMS. Numele și prenumele persoanelor care beneficiază de serviciul online nu este necesar, drept urmare în câmpurile nume și prenume se pot introduce doar inițialele sau un pseudonim. Datele se șterg în termen de 15 zile de la prestarea serviciului.

Acest site folosește module care pot colecta date despre utilizatori (cookies).

Dacă sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate puteți face rezervarea online.